باطری نوکیا BL-4C

12,500تومان قیمت بدون مالیات: 12,500تومان

باطری اصلی.890mAh.دارای 6 ماه گارانتی.دارای مهلت تست (طبق شرایط و قوانین)برخی از موبایلهایی که با این باطری پشتیبانی میشوند:8208.7270.7705.6600FOLD.6300F.6301.6300I.6300.6206.6170.6136.6131.6126.6125...

باطری نوکیا BL-4D

85,000تومان قیمت بدون مالیات: 85,000تومان

باطری اصلی..1200mAh.دارای 6 ماه گارانتی.دارای مهلت تست (طبق شرایط و قوانین)برخی از موبایلهایی که با این باطری پشتیبانی میشوند:E5.E7.N8.N97MINI.808...

باطری نوکیا BL-4S

16,000تومان قیمت بدون مالیات: 16,000تومان

باطری اصلی.860mAhدارای 6 ماه گارانتی.دارای مهلت تست (طبق شرایط وقوانین).برخی از موبایل هایی که با این باطری پشتیبانی میشوند:7020.7610S.3680S.3600S.X3-02...

باطری نوکیا BL-4U

78,000تومان قیمت بدون مالیات: 78,000تومان

باطری اصلی..1110mAhدارای 6 ماه گارانتی.دارای مهلت تست (طبق شرلیط وقوانین).برخی از موبایل هایی که با این باطری پشتیبانی میشوند:ASHA500.ASHA501.ASHA503.ASHA300.ASHA305.ASHA306ASHA308.ASHA311.ASHA310.ASH..

باطری نوکیا BL-5B

14,000تومان قیمت بدون مالیات: 14,000تومان

باطری اصلی.890mAh.دارای 6 ماه گارانتی.دارای مهلت تست (طبق شرایط و قوانین)برخی از موبایلهایی که با این باطری پشتیبانی میشوند:N90.N80.3220.3230.5070.5300.5200.5320.5500.6120.6080.6070.6060.6020.7360...

باطری نوکیا BL-5C

55,000تومان قیمت بدون مالیات: 55,000تومان

..

باطری نوکیا BL-5F

17,000تومان قیمت بدون مالیات: 17,000تومان

باطری اصلی.950mAh.دارای 6 ماه گارانتی.دارای مهلت تست (طبق شرایط و قوانین).برخی از موبایلهایی که با این باطری پشتیبانی میشوند:c6-01.c3-01.E65.N96.N95.N93 I.N78...

باطری نوکیا BL-5J

16,000تومان قیمت بدون مالیات: 16,000تومان

باطری اصلی.1320mAh.دارای 6 ماه گارانتی.دارای مهلت تست (طبق شرایط و قوانین)برخی از موبایلهایی که با این باطری پشتیبانی میشوند:5230.5235.5800.N900.X1.X1-100.X1-01.X6.lumia 520.N900.lumia5530 dual sim.lu..

باطری نوکیا BL-5K

78,000تومان قیمت بدون مالیات: 78,000تومان

باتری اصلی.1300mAhبا گارانتی سه ماهه.دارای مهلت تست (طبق شرایط و قوانین).برخی از موبایل هایی که با این باطری پشتیبانی میشوند:ASTOUND.C7.C7-00.N85.N86.ORO.X7-00...

باطری نوکیا BL-6F

75,000تومان قیمت بدون مالیات: 75,000تومان

باطری اصلی.1200mAh.دارای 6 ماه گاارانتی.دارای مهلت تست (طبق شرایط و قوانین)برخی از موببایل هایی که با این باطری پشتیبانی میشوند:N95 8G.N79...

باطری نوکیا BL-6P

16,000تومان قیمت بدون مالیات: 16,000تومان

باطری اصلی.830mAh.دارای 6 مته گارانتی.دارای مهلت تست (طبق شرایط و قو انین).برخی از موبایل هایی که با این باطری پشتیبانی میشوند:6500c.7900...

باطری نوکیا BL-6Q

16,000تومان قیمت بدون مالیات: 16,000تومان

باطری اصلی.970mAh.دارای 6 ماه گارانتی.دارای مهلت تست (طبق شرایط و قوانین).برخی از موبایل هایی که توسط این باطری پشتیبانی میشوند:6700c...

باطری نوکیا BP-5M

78,000تومان قیمت بدون مالیات: 78,000تومان

باطری اصلی.900mAh.دارای 6 ماه گارانتی.دارای مهلت تست (طبق شرلیط وقو انین).برخی از موبایل هایی که با این باطری پشتیبانی میشوند:5700.6500s.6110N.6220c.6510.7390.8600...

باطری نوکیا BP-6M

16,000تومان قیمت بدون مالیات: 16,000تومان

باطری اصلی.1070mAh.دارای 6 ماه گارانتی.دارای مهلت تست (طبق شرایط و قوانین).برخی از موبایل ها توسط این باطری پشتیبانی میشوند:N93.N77.N73.3250.6280.6233.6151.9300.9300I...

باطری نوکیا BP-6MT

16,000تومان قیمت بدون مالیات: 16,000تومان

باطری اصلی.1050mAh.دارای 6 ماه گارانتی.دارای مهلت تست (طبق شرایط و قوانین).برخی از موبایل هایی که با این باطری پشتیبانی میشوند:6720c.N82.N81.E51...

باطری نوکیاBL-4B

16,000تومان قیمت بدون مالیات: 16,000تومان

باطری اصلی.700mAh.دارای 6 ماه گارانتی.دارای مهلت تست (طبق شرایط و قوانین).برخی از موبایلهایی که با این باطری پشتیبانی میشوند:7070.7370.7373.7500.3606.2630.2760.N76...

نمایش 1 تا 16 از 16 (1 صفحه)

ابزار پنل

pattern 28
pattern 29
pattern 30
pattern 31
pattern 32
pattern 33
pattern 34
pattern 35
pattern 36
pattern 37
pattern 38
pattern 39
pattern 40
pattern 41
pattern 42
pattern 43
pattern 44
pattern 45

Background only applies for Boxed,Framed, Rounded Layout

<>